All Day

Acu veselības dažādie aspekti

Tiešsaistē

Programma un pieslēgšanās semināram: https://santen.stasti.lv Par dalību seminārā tiks piešķirti TIP (pieteikums ir iesniegts LĀB Sertifikācijas padomei).