.

LOOA prezidente

Aiga Švede, Dr.phys., asoc.prof.

.

LOOA valde

Valdes priekšsēdētāja: Kristīne Detkova

Valdes locekļi: Jānis Bērziņš, Pēteris Cikmačs, Jānis Dzenis, Evita Kassaliete, Aija Makovska

Attēlā no kreisās: Evita Kassaliete, Aija Makovska, Jānis Bērziņš, Aiga Švede, Kristīne Detkova un Pēteris Cikmačs.

.

Optometristu sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: Aija Makovska

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece: Zanda Ruskule

Komisijas sekretāre: Agnese Jēce

Komisijas locekļi: Ieva Ansone, Krista Caune-Bērziņa, Jeļena Stūriška, Katrīna Ulberte.

E-pasts saziņai: optometristu.sertifikacija@gmail.com

.

Kvalifikācijas padome

Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja: Evita Kassaliete

Kvalifikācijas padomes priekšsēdētājas vietnieks: Edijs Ozols-Ozoliņš

Kvalifikācijas padomes locekļi: Ieva Degtere, Kristīne Detkova, Ilze Dilāne, Jolanta Laugale, Karola Panke, Guna Pūce, Aiga Švede.

.

Ētikas komisija

Ētikas komisijas priekšsēdētāja: Karola Panke

Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece: Jeļena Slabcova

Ētikas komisijas locekļi: Evija Barkāne, Linards Kovaļevskis, Aiga Švede