Dokumentu iesniegšanu resertifikācijas procesam rosinām sākt ļoti laicīgi. Pēdējais iesniegšanas termiņš ir trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. Brīvdienās, kā ar svētku dienās sertifikācijas komisija dokumentus nepieņem!  Cienot sertifikācijas komisijas locekļu darbu, lūdzam dokumentu iesniegšanu saskaņot laicīgi (ir pieņemams pat mēnesi vai vēl ātrāk pirms pēdējā iesniegšanas termiņa).

Iesniedzamie dokumenti (pēc MK noteikumu Nr. 943 47. punkta):

  • iesniegums (veidlapa, paraugs);
  • resertifikācijas lapas, kurās aizpildīta I un II daļa (veidlapa, paraugs);
  • profesionālās darbības pārskats (veidlapa, paraugs). Profesionālās darbības pārskatu iesniedz no visām (gan aktuālajām, gan bijušajām) darba vietām spēkā esošā sertifikāta darbības laikā (tātad par pēdējiem 5 vai 5,5 gadiem).
  • izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti ( prof. maģistra diploms vai optometrista kvalifikācijas diploms);
  • maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu;
  • laulības apliecības vai laulības šķiršanas dokumentu kopija (uzvārda maiņas gadījumā – ja uzvārds visos dokumentos nesakrīt).

Apliecinājumam par iegūtajiem TIP punktiem ( pasākumu apmeklējumu sertifikātus u.c) pielikumā pievieno tikai KOPIJAS (jo dokumenti tiks nodoti LĀPPOS bez iespējas kaut ko saņemt atpakaļ pie nepieciešamības). Iesniedzot dokumentus sertifikācijas komisijas sekretārei vai kādam no komisijas locekļiem, ir jāuzrāda visus dokumentu oriģinālus.

  • Maksa par resertifikācijas dokumentu iesniegšanu un sertifikāta izgatavošanu ir EUR 48,38 (saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”).

Maksa par resertifikācijas procesu veicama uz Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas bankas kontu.

Biedrība „Latvijas Optometristu un optiķu asociācija”

Reģistrācijas numurs 40008029786

Konta numurs LV63HABA0551024631742 (Swedbank)

  • Iesniedzot dokumentus, lūdzam tos nelikt mapēs, nedurt caurumus vai nekārtot katru savā plēves kabatiņā. Dokumentu iesniegšanai izmantot tikai plānākās mapes ātršuvējus un līdz 3 plēves kabatiņām.
  • Lūdzam dokumentus iesniegt, sakārtotus augstāk norādītajā (iesniedzamo dokumentu) secībā. Dokumentu lapām jābūt tīrām, visam labi salasāmam un saprotamam. Sertifikācijas komisijai ir tiesības nepieņemt un neakceptēt dokumentus, kas ir izpildīti neatbilstoši norādījumiem un MK noteikumu Nr. 943 prasībām.