Atskats uz LOOA valdes sēdi 09.01.2024.

2024. gada 9. janvārī tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

  • Starpvalžu perioda aktivitātes
  • LOOA pasākumu plāni tuvākajā pusgadā
  • Dažādi

 1. Starpvalžu perioda aktivitātes

2023. gada 14. decembrī notika Veselības ministrijas un SIA “Ernst & Young Baltic” projekta “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” noslēguma sanāksme attālinātā formā. Projektā no LOOA puses projekta laikā (caur LĀPPOS) tika snigtas rekomendācijas par ārstniecības personu tālākizglītību un tās finansējumu. Šeit Veselības ministrijas mājas lapā pieejami visi projekta nodevumi. Šajā projektā tika izvirzīts priekšlikums ārstniecības personu sertifikācijas procesu realizēt elektroniskā formā (dokumentu iesniegšana, izskatīšana). Mums ļoti aktuāla būtu arī iecere iegūt valsts budžeta finansējumu neatliekamās medicīniskās palīdzības kursiem ārstniecības personām, kas ik pa pieciem gadiem ir jāapgūst. Jāgaida, kad šos plānus Veselības ministrija realizēs dzīvē.

Notikusi arī Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde par oftalmoloģijas aktualitātēm, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Ārstu biedrības, Ģimenes ārstu un Lauku ģimenes ārstu asociācijām, Veselības Ministrijas, Nacionālā Veselības dienesta un citām organizācijām. Tika apspriests jautājums par iespēju no valsts budžeta apmaksāt intravitreālās injekcijas. Šo priekšlikumu iesaistītās puses konceptuāli atbalstīja.  Tika pieminēts arī bērnu redzes skrīnings. Acu ārstu asociācija joprojām uzstāj, ka problēmas ārstu pieejamībā nepastāv. Sastrēgums rodas tikai tad, kad sākas bērnudārzs un pirmā klase, jo tad konkrētās vecuma grupas bērnu vecāki vēlas pieteikt uz redzes pārbaudi visus bērnus reizē. BKUS dr. Sandra Valeiņa prezentēja informāciju par skrīningu nepieciešamību un būtību. Nacionālais Veselības dienests uzskata, ka problēma redzes pārbaužu pieejamībā bērniem tomēr pastāv. Lauku Ģimenes ārstu asociācija pauda, ka viņiem sadarbība ar optometristiem ir ļoti laba, savukārt pie oftalmologiem reģionos ir vairāku mēnešu garas rindas. Sanāksmē bija arī Saeimas deputātu pārstāvji, kas piefiksēja, ka dažādām asociācijām ir atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā. Nākamā sēde tiek plānota aprīlī, tad arī pieņems 2025. gada finansējuma modeli.

Veselības ministrija gatavo arī sanāksmi par optometristu kompetenci veikt bērnu redzes skrīninga pārbaudes.

Ir apmaksāti rēķini no LĀPPOS par optometristu sertifikāciju un no EAOO par LOOA dalību akadēmijā 2024. gadā. Ir saņemts rēķins par LĀPPOS biedra naudu 2023. gadā.

2. LOOA pasākumu plāni tuvākajā pusgadā
Kvalifikācijas padome turpina aktīvi un ražīgi strādāt pie nākamo tālākizglītības pasākumu plānošanas.
16. februārī notiks LU 82. zinātniskās konferences Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas sēde, savukārt 18. februārī notiks LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference. Programmas vēl tiek precizētas, taču šobrīd jau LOOA biedriem ir nosūtīta ziņu par datumu rezervēšanu, lai intereses gadījumā minētos datumus iekļautu savos plānos. LU un LOOA kopīgās konferences 1. daļu plānots vairāk veltīt optiķu un optometrista asistentu lauciņam, savukārt 2. daļu LU optometrijas studentu klīniskajiem pētījumiem.
24. martā notiks LOOA kongress (programmā LOOA valdes, Revīzijas komisijas, Sertifikācijas komisijas, Kvalifikācijas padomes un Ētikas komisijas atskaites, Gada optometrista konkursa finālistu prezentācijas un balsojums, kā arī referāti par optometrijas un optikas tematiem un aktualitātes izglītības jomā un optikas nozares likumu regulējumā). Kongresā Kvalifikācijas padome gatavojas arī prezentēt jaunu LOOA konkursu optometrista asistentiem, optiķiem, optikas konsultantiem – “Optikāru olimpiādi”.

3. Dažādi
Valde atbalsta ierosinājumu par autoratlīdzību izmaksu Sertifikācijas komisijas dalībniecēm par veltīto darbu optometristu sertifikācijas procesā.

Saņemts un apstiprināts viens jauna LOOA biedra pieteikums.

Nepieciešams uzsākt atgādinājumu kampaņu par LOOA biedru naudas maksājumiem 2024. gadā. No sākuma jāpiedāvā optikas uzņēmumiem segt savu darbinieku maksājumus, ievācot informāciju par pretendentiem un sagatavojot rēķinus. Pēc tam jāuzsāk individuālo atgādinājumu izsūtīšanu LOOA biedriem, kuri paši veiktu maksājumus par sevi.

Nākamā sēde notiks 2024. gada 20. februārī 18:00 tiešsaistē. LOOA valdes sēdes ir atklātas, tādēļ aicinām LOOA biedrus, kas vēlas piedalīties sēdē, sūtīt ziņu uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *