Balvas “Gada optometrists 2023” pretendenti

Mums ir tas gods aicināt sabiedrību iepazīties ar 11 balvas “Gada optometrists 2023” pretendentēm – Megiju Bambāni, Karīnu Beļikovu, Ivetu Celherti, Ināru Čipāni, Eviju Gulbinsku, Zani Jansoni-Langinu, Guntu Kuprišu, Veltu Lejieti, Zandu Ruskuli, Katrīnu Ulberti un Anniju Veidemani. Suminām darbīgās, radošās un izcilās optometrista aroda meistares. Konkursa žūrija ir cītīgi strādājusi un piedāvā iepazīties ar esenci no pieteikumu materiāliem. Finālisti tiks izziņoti 2024. gada 11. martā, par kuriem LOOA kongresā notiks biedru balsojums.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 5 gadi. SIA “OC Vision”, Capital Clinic Riga, Acu veselības centrs, S. Ozoliņas acu ārstu prakse, optometriste.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem, strādājot vairākās acu klīnikās, izveidojusi sadarbību ar oftalmologiem un pastāvīgi pilnveido savu profesionalitāti, kā arī iemaņas atrisināt pat vissarežģītākās situācijas.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 11 pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās:
Raksturojums: Megija ir ļoti aktīva, zinoša un jaudīga optometriste. Ar lielu rūpību un precizitāti iedziļinās katra pacienta vajadzībās, iegūstot ilgstošu pacientu uzticību, kā arī kolēģu cieņu un apbrīnu. Viņas pozitīvā enerģija un apbrīnojamās darba spējas ļauj veiksmīgi savienot strādāšanu vairākās darba vietās.
Megija turpina attīstīties un padziļināti pētīt sev interesējošās optometrijas tēmas. Viņa neapstājas pie sasniegtā un nebaidās no jauniem izaicinājumiem. Ar Megiju lepojas viņas darba kolēģi, sakot, ka viņa ir talantīga redzes speciāliste un par viņas sasniegumiem nozarē dzirdēsim arī turpmāk!
Megija par personīgajiem sasniegumiem: Personīgie sasniegumi optometrijā ir darbs klīnikās pie dažādas specialitātes oftalmologiem un darbs ar bērniem acu ārsta uzraudzībā.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 23 gadi. SIA “OC Vision” Jelgavas optikas salona “Optio” vecākā optometriste.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem veic miopijas kontroles vizītes, izmantojot acs aksiālā garuma mērīšanu ar Myopia Expert 700 iekārtu.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 12 pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: novadīta 1 mācību stunda par redzes jautājumiem Jelgavas 4. pamatskolas 5. klasei
Raksturojums: Kolēģi Karīnu raksturo kā ļoti dedzīgu, aizrautīgu un vienmēr pozitīvi noskaņotu. Optometrists, pie kuras bērni nāk ar prieku, smaidu un uzticību. Karīna ir viens no darbiniekiem, kurš būs gatavs palīdzēt jebkuram cilvēkam, pret darbu izturas ar vislielāko atbildību. Katru reizi ir lepnums redzēt klientus, kuri ar prieku vēršas pie Karīnas, lai pateiktos par viņas darbu.
Karīna piedalās arī pilotprojektā “Redzi, redzi, saredzi”, veicot redzes skrīningu Latvijas bērnudārzos.
Karīna par personīgajiem sasniegumiem: Personīgais sasniegums ir joprojām nodrošināt vislabāko, cieņpilno redzes pārbaudi, sarunu redzes pārbaudes laikā, lai pacients būtu aprūpēts un izglītots. Vairāk pievēršos miopijas kontrolei, darbojos ar specializētām miopijas kontroles lēcām no Essilor Stellest un LTL MioJunior.
Sirdi silda atsauksmes no klientiem: “(..) Tādu apkalpošanu un tik sirsnīgu, profesionālu attieksmi nebiju gaidījusi. Neticami, ka tomēr ir vēl šādi augsti kvalificēti speciālisti, kas uzklausa, tik ļoti izzina mani. Smaidīga, bet nopietna vienlaikus. Tāds dziļš skatiens, liekas, ka viņa ieskatās līdz pat dvēselei. (..)”

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 15 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste; spīkere Baltijā kompānijai “Alcon Pharmaceuticals Ltd”
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem veiksmīgi iekļāvusies miopijas kontroles speciālistu pulkā, papildinot bērnu redzes pārbaudes ar acs aksiālā garuma mērījumiem un specifisko miopijas kontroles briļļu lēcu nozīmēšanu. Acs aksiālā garuma monitorēšana koleģiālo optiku vajadzībām to klientiem.
Kolēģu informatīvais atbalsts Latvijā un Lietuvā kontaktkorekcijas jautājumos.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 11 pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: novadītas 4 meistarklases ar atkārtojumiem, 5 prezentācijas profesionālos semināros; 1 studentu apmācība (profesionāļa vērošana), 1 uzstāšanās radio
Raksturojums: Iveta no čaklas reģionālās optometristes ir izaugusi par Baltijas mēroga lektori un konsultējošo speciālistu. Lai arī Alcon spīkeres amats uzliek zināmus pienākumus, Iveta ir uzņēmusies iniciatīvu un savu nolīgto lomu pāraugusi, kļūstot par izcili kompetentu speciālistu. Viņas zināšanas un prasmes ikdienas komunikācijā sajūt pacienti un viņa ar tām dalās lekcijās un meistarklasēs, nesot Latvijas vārdu arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā.
Iveta ir laipna, atsaucīga un vienmēr optimistiska, ar kuru ir tik patīkami sastrādāties. Ir prieks un bauda strādāt kopā ar šādu kolēģi!
Iveta par personīgajiem sasniegumiem: Ikdienā strādāju ar dažāda profila pacientiem. Veicu redzes pārbaudes bērniem no 6 gadu vecuma līdz 99+. Pacientiem nozīmēju dažādus korekcijas līdzekļus (brilles, kontaktlēcas, lupas). (..) Veicu padziļinātas redzes pārbaudes, kas iekļauj izmeklējumus ar fundus kameru un tearskopu, kā arī acs aksiālā garuma mērītāju. 2023. gadā īpaši pievērsos miopijas kontrolei: nepieciešamības gadījumā bērniem ar progresējošu miopiju nozīmēju miopijas kontroles briļļu lēcas un veicu šo pacientu uzraudzības procesu un novērtējumu dinamikā, balstoties gan uz subjektīvo korekciju, gan objektīviem acs augšanas monitoringa mērījumu rezultātiem.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 21 gads. SIA “OC Vision” optometriste
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem aktīvi darbojas tuvredzības uzraudzības kabinetā. Izglīto bērnus un viņu vecākus redzes jautājumos un nozīmē miopijas kontroles briļļu lēcas. Apgūts Dr Kate Gifford PhD lekciju kurss “Myopia management in Practice”.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 9 pasākumi Latvijā.
Uzstāšanās: novadīta 1 klīniskā prakse IV, uzstājusies 1 publiskā pasākumā.
Raksturojums: Ināru varētu raksturot kā pozitīvo darbaholiķi. Viņa vienmēr gatava izpalīdzēt. Ināras labās komunikācijas prasmes palīdz atrast kopīgu valodu arī ar trīsgadīgiem pacientiem. Bērnu vecākiem vienmēr rūpīgi tiek izstāstīts viss par bērna redzi. Ināra ļoti apzinīgi strādā miopijas kontroles kabinetā, izglītojot savus pacientus un viņu vecākus miopijas kontroles jautājumos. Miopijas kontrole ir bijusi Ināras 2023. gada aktuālā tēma, kurā viņa ne tikai ļoti daudz izglītojusies pati, papildinot savas zināšanas, bet arī publiski uzstājusies, uzsverot tēmas aktualitāti sabiedrībā. Ināra iesaistās arī topošo optometristu prakses vadīšanā. Darbā ar studentiem viņa ir nosvērta, mierīga, bet vērtē gana stingri, jo virza uz izaugsmi.
Ināra par personīgajiem sasniegumiem: Iemācījos strādāt ar Myopia Expert 700 acs garuma mērītāju un pilnveidoju savas zināšanas un prasmes par tuvredzības kontroli.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “Latvijas Amerikas acu centrs” galvenā optometriste
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem veic pacientu atlasi un padziļināto redzes funkciju izmeklēšanu pirms redzes korekcijas ķirurģiskās metodes izvēles, rūpīgi pieejot katram pacientam individuāli, kā arī piedalās operāciju plānošanā, norisē un pacienta pēcaprūpē. Evija jau 8 gadus ir arī EVO ICL (STAAR Surgical AG) vienīgā apmācīttiesīgā sertificētā produkta speciāliste jeb proktore Baltijā. Kā proktore piedalās jauno ICL ķirurgu sertifikācijas procesā, sekojot līdzi procedūras ievērošanai, apmācot lēcu aprēķināšanu un izvēli, kā arī protokolējot operāciju norisi.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti vairāki pasākumi Latvijā un 3 pasākumi ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: vairākkārt TV raidījumā “Laimīgs un vesels”, kā arī LAAC 30 gadu jubilejas konferencē
Raksturojums: Optometrija viennozīmīgi ir Evijas sirdsdarbs, ko ik dienu redz gan kolēģi, gan klīnikas pacienti. Pati Evija strādā ar moto – “Darbs – tā ir mīlestība, kas kļuvusi redzama” (H. Džebrans). Evija ar savu profesionalitāti un augstajiem profesijas standartiem ir panākusi izcilu oftalmologu un optometristu sadarbības līmeni, sniedzot klīnikas pacientiem visaugstākās kvalitātes redzes korekcijas un ārstniecības pakalpojumu. Evija ir izcils mediators, kura spēj saliedēt komandu, motivēt un risināt nestandarta situācijas. Evija regulāri papildina zināšanas, apmeklējot dažādus seminārus, konferences, apmācības gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tāpat arī pati nekad neatsaka kolēģiem apmācību un labprāt atsaucas uzaicinājumiem izglītot sabiedrību par acu veselību sociālajos tīklos un televīzijā.
Evija par personīgajiem sasniegumiem: Veicu padziļinātu izmeklēšanu pacientiem pirms un pēc refraktīvās ķirurģijas, uzsvaru liekot uz binokulārās redzes stabilizēšanu, veicināšanu. Izstrādāju dokumentāciju un palīdzu uzturēt kvalitātes sistēmu procesus, lai nodrošinātu kvalitatīvu optometrista un citu ārstniecības personu ikdienas darbu.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “Dr. Solomatina acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrs” – optometriste; SIA “OC Vision” – optometrijas eksperte; Latvijas Universitāte – lektore, asistente.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem veic arī perifērā defokusa mērīšanu, piemeklējot labāko miopijas ārstēšanas veidu.
Apguvusi Presbyond metodi (Zeiss patentēts lāzerkorekcijas veids) – specifisku refrakcijas korekcijas veidu, ar kura palīdzību tiek piemeklēta “blended vision”, lai cilvēkam ar presbiopiju var veikt lāzerkorekciju.
Apgūta radzenes endotēlija mikroskopija.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 14 pasākumi Latvijā un 7 pasākumi ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: 9 uzstāšanās profesionālajos semināros gan Latvijā, gan ārzemēs; piedalījās 2 profesiju popularizējošos pasākumos; vada studentu apmācību LU un klīniskās prakses optikā; 3 publikācijas medijos, 11 zinātniskās publikācijas, 2 tēzes un uzrakstīts promocijas darbs.
Raksturojums: Zane strādā ne tikai kā optometriste, bet arī kā lektore un zinātniskā asistente Latvijas Universitātē. Viņa ir ļoti motivēta apgūt jaunas zināšana, lai tās varētu pielietot gan darbā ar pacientiem, gan arī nodot tālāk visiem, kas vēlas pilnveidoties un sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus profesionālajā jomā.
Zanes priekšrocība ir daudzpusība – jo viņas darbs klīnikā, optikā, universitātē dod plašu skatījumu par optometrijā notiekošo un tur viņu “uz pulsa”. Viņa māk labi uzklausīt un izzināt pacientu vajadzības un vēlmes, spēj atrast un piedāvāt pacientiem labākos individuālos risinājumus, sniegt padomus redzes un acu veselības saglabāšanā.
Zane par personīgajiem sasniegumiem: Mans galvenais sasniegums pagājušajā gadā ir doktora grāda iegūšana (PhD). Lielu prieku sagādāja Anke Messerschmidt-Roth atzinība (Zeiss galvenā optometriste) par manām refrakcijas spējām un atļauju veikt Presbyond (Zeiss patentētu) pacientu izmeklēšanu, kuru pašlaik ir atļauts veikt 2 optometristēm Baltijā. Man personīgi liels sasniegums bija uzstāties EAOO kongresā 4. reizi. Manas uzstāšanās palīdzēja LU Optometrijas programmas Eiropas akreditācijai, jo komisija mani zināja no konferencēm, kurās aktīvi piedalījos.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 14 gadi. SIA “Optic Guru” optikas salonu tīkla “Metropole” optometriste.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem savā kabinetā Gunta roku rokā strādā ar mākslīgā intelekta vadītu Visionix aparatūru un veic attālinātu redzes pārbaudi. Ieguvusi ortokeratoloģijas sertifikātu un savas zināšanas pielieto praksē.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 5 pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: vadīta 1 studenta prakse bakalaura studiju programmā
Raksturojums: Katram pacientam individuāla pieeja un optiski labākais risinājums ir Guntas trumpis visas darba prakses laikā. Gunta arī aktīvi iesaistās optikas salona darbā. Nereti tieši Guntas profesionālais viedoklis ir noteicošais pacienta jaunā briļļu ietvara un briļļu lēcu izvēlē. Pacienti novērtē, ka optometrists (iespēju robežās) ir klātesošs briļļu saņemšanas brīdī. Guntai gandarījumu sniedz sava darba galarezultāts – skaistas brilles un mirdzums pacientu acīs!
Gunta seko līdzi un aktīvi iesaistās optometrijas jaunumu izzināšanā. Tieši 2023. gads Guntai ir īpašs optometrijas jaunumu jomā ne tikai teorētiski, bet 100% praktiski, jo gada sākumā tika iegūts ortokeratoloģijas sertifikāts. Gunta kā pirmā optikas salonu “Metropole” tīklā aktīvi uzsāka veikt attālinātās redzes pārbaudes, dalās pieredzē un apmāca jaunos kolēģus. Pēc attālinātās redzes pārbaudes pacienti saka – bija “kruti”, biju kā kosmosā…
Gunta par personīgajiem sasniegumiem: Pagājušajā gadā esmu izgājusi ortokeratoloģisko lēcu apmācību un savā praksē arī strādāju ar ortokeratoloģijas pacientiem. Paralēli visu laiku sekoju līdzi miopijas aktualitātēm un cenšos praksē pielietot jaunākās miopijas kontroles iespējas.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā 12 gadi. SIA “Briļļu nams” optikas salonu “Fielmann” optometriste.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem specializējas multifokālo un jaunākās paaudzes kontaktkorekcijas piemeklēšanā un specifikā katram no lēcu un kontaktlēcu veidiem. Specializējusies un vada apmācības uzņēmuma optometristiem. Pasniedz lekcijas redzes un optikas speciālistiem Lietuvas Fielmann tīklā, lai uzlabotu optikas darbinieku zināšanas un pacientu apkalpošanas kvalitāti.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti vairāki pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: 1 uzstāšanās TV raidījumā
Raksturojums: Kolēģi Veltu raksturo kā ļoti profesionālu, nosvērtu, zinošu un viņa izdara “vairāk”. Velta ļoti saprotamā un cilvēkam pieņemamā veidā māk izskaidrot sarežģītas lietas. Vērojot, kā viņa sagaida vai pavada pacientu, pat pieredzējušie kolēģi labprāt kā studenti ietu pie viņas praksē.
Viņa māk atrast risinājumus gandrīz visām, pat vissarežģītākajām situācijām. Velta ir ļoti zinoša multifokālo lēcu risinājumos; pie Veltas kolēģi vēršas ar jautājumiem par specifiskām prasībām profesijām, augstumiem, attālumiem. Noder arī Veltas pieredze darbā ar cietajām kontaktlēcām un sarežģītākiem pacientiem.
Ar Veltu ir viegli strādāt komandā. Pacienti, kurus sanāk skatīties atkārtotās vizītēs, ir ļoti zinoši par savu redzes stāvokli, tiem pirms tam piedāvāto redzes korekcijas līdzekli un vienmēr ar labu vārdu atceras iepriekšējo redzes speciālisti.
Velta par personīgajiem sasniegumiem: Kā savu lielāko sasniegumu optometrijā uzskatu savu kolēģu pozitīvās atsauksmes pēc vadītajām izglītojošajām sarunām un diskusijām par redzi, redzes funkcijām un jaunāko briļļu lēcu piedāvājumu uzņēmumā. Ar savu pilnās slodzes darbu optikā un paralēlo lekciju un apmācību veidošanu, vadīšanu arī kolēģiem ārpus Latvijas esmu ieguvusi milzīgu pieredzi un gandarījumu, redzot rezultātus klientos, kas atgriežas. Kā lielākais apbalvojums ir uzticība no klientiem, kas ne tikai uztic savu redzes kvalitāti, bet arī atved pārbaudīt visu ģimeni.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “Briļļu nams” optikas saloni “Fielmann” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Acu slimību klīnika – optometriste,
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem īpaši tiek izcelts Zandas darbs mazo pacientu miopijas kontroles un ambliopijas ārstēšanas aktualizēšanā. Ja runa ir par bērnu redzi, tad svarīgi ir kopīgi panākt labāku un efektīvāku rezultātu – optometristu un oftalmologu sabiedrībā. Zanda aktīvi piedalās pacientu vecāku izglītošanā un informācijas izskaidrošanā.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti vairāki pasākumi Latvijā
Uzstāšanās: 2 referāti profesionālajos semināros, 2 uzstāšanās radio un televīzijā, piedalās Ambliopijas ārstēšanas vadlīniju izstrādē.
Raksturojums: Strādājot kopā ar Zandu, esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes no klientiem, kuri ar prieku apmeklē vizītes pie Zandas. Zandai komunikācijā ar klientiem piemīt īpašs šarms – smaids un pozitīvā enerģija tiek veltīta katram klientam un arī kolēģiem, kas strādā kopā ar Zandu.
Zanda aktīvi piedalās optometrijas popularizēšanā. Viņas sociālo tīklu Instagram kontā – optometriste.zanda – var atrast ikvienam saprotamā valodā izskaidrotus jautājumus par un ap redzi.
Zanda arī aktīvi darbojas LOOA Sertifikācijas komisijā.
Zanda par personīgajiem sasniegumiem: Pašlaik ir izstrādātas pirmās redzes zinātnes, optometrijas un oftalmoloģijas vadlīnijas Latvijā par tēmu “Ambliopijas ārstēšanas vadlīnijas”. Vadlīnijas vēl joprojām nav apstiprinātas, jo šobrīd ir izskatīšanā Latvijas Acu ārstu asociācijā. Patiesi ceru, ka šajā gadā tās beidzot tiks apstiprinātas un pieņemtas. Darbs pie vadlīnijām aizsākās jau vairākus gadus atpakaļ, līdz ar to to stūrakmeņi tika prezentēti jau 2020. gadā. Šobrīd praksē jau jūtami rezultāti! Patiesi! Ambliopija tiek ārstēta ievērojami efektīvāk un ātrāk kā tas bija 5-10 gadus atpakaļ! Lūk tā ir mana lielākā alga par darbu un ieguldījumu, redzēt vairāk bērnus ar izārstētu ambliopiju! Pašlaik esmu pievērsusies vairāk skrīninga un miopijas kontroles tēmai, cerot uzlabot Latvijas optometristu lomu arī šajās tēmās un diagnozēs. (..)

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste, SIA “AJKC” (Dr. Lūkina acu klīnika) optometriste
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem aktīvi darbojas miopijas kontroles kabinetā, kur ļoti rūpīgi veic izmeklēšanu un lielu uzsvaru liek uz bērnu un vecāku izglītošanu redzes jautājumos. Apgūta miopijas kontroles briļļu lēcu izrakstīšana – LTL un Essilor miopijas kontroles briļļu izrakstīšana. Uzsākusi darbu ar individuālo kontaktlēcu nozīmēšanu.
Veic pacientu izmeklēšanu pirms un pēc LASIK operācijām. Apgūta spekulārā mikroskopija – instrumenta izmantošana redzes lāzerkorekcijas pacientu atlasē.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 7 pasākumi Latvijā.
Uzstāšanās: 2 referāti profesionālajos semināros; novadītas 2 studentu apmācības; 1 raksts medijos, piedalījusies 2 pasākumos sociālajā jomā.
Raksturojums: Katrīnai rūp optometrista profesijas prestižs. Viņa ļoti aktīvi darbojas optometristu sertifikācijas komisijā.
Katrīna atsaucīgi iesaistās uzņēmuma kolēģu apmācībās, kur ar lielu degsmi gatava dalīties savās zināšanās un pieredzē par miopijas kontroli un ortokeratoloģiju. Viņai ļoti padodas mācīt un to viņa dara ļoti strukturēti, pa punktiem visam ejot cauri. Jaunākie kolēģi ir lepni mācīties tieši pie viņas!
Katrīna ir izcils eksperts kontaktlēcu jomā. Viņa pārzina un darbojas arī ar cietajām kontaktlēcām, kā arī klīnikā viens no darbības lauciņiem ir ortokeratoloģija. Katrīna vienmēr rūpīgi izstāsta iegūtās atradnes un sniedz informāciju par iespējamajiem korekcijas veidiem, izzinot pacienta vajadzības, vēlmes, nodarbošanos un ikdienas aktivitātes.
Katrīna par personīgajiem sasniegumiem: (..) Personīgi esmu priecīga par iespēju piedalīties jauno optometristu novērtēšanā gan universitātes maģistra studiju gala kontaktlēcu eksāmenā, gan vēlāk Sertifikācijas eksāmenos. Tā ir bijusi jauna pieredze, kas liek paskatīties arī uz savu sniegumu no malas. Prezentējot savas prasmes un darba vidi Eiropas akreditācijas ekspertiem, ir radusies vēl lielāka apņēmība popularizēt optometrista profesiju un celt profesionālo latiņu, lai par Latvijas optometristiem teiktu tikai to labāko.

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 7,5 gadi. SIA “OC Vision” optiku tīkla “Vizionette” optometriste.
Profesionālā darbība: Papildus ikdienas optometrista pienākumiem veic optikas tirdzniecības vadītājas pienākumus un aktīvi darbojas uzņēmuma pacienta digitālās kartes uzlabošanā. Annija vienmēr gatava iesaistīties optometrista darba uzlabošanā un jaunu korekcijas līdzekļu izzināšanā.
Tālākizglītība: 2023. gadā apmeklēti 8 pasākumi Latvijā un 1 pasākums ārpus Latvijas.
Uzstāšanās: —
Raksturojums: Darba kolēģi Anniju raksturo kā izpalīdzīgu un uzmanīgu. Annija darbojas ne tikai kā optometriste – viņa pārzina visu, kas saistās ar optikas darbību. Optometrista darbu Annija veic ļoti rūpīgi, saprotami un cieņpilni izskaidro redzes pārbaudē veiktās darbības; pacienti pēc vizītes pie Annijas iziet zinoši. Kā saka kolēģi: “Annija apčubina klientus un dara to ar lielu rūpību.”
Annija ar prieku pieņem jaunus izaicinājumus. Ir gatava attīstīties un uzlabot savas iemaņas. Viņa seko līdzi inovācijām un pilnveido sevi profesionālajā jomā.
Annija par personīgajiem sasniegumiem: Man darbā vissvarīgākais ir būt profesionālai un atbildīgai. Cienu un lepojos ar savu profesiju. Pēc studiju beigšanas turpinu attīstīties un papildināt zināšanas optometrijā, kā arī labprāt dalos savā pieredzē ar jaunajiem kolēģiem. Lai iegūtu papildus zināšanas un plašāku pacientu loku, 2023. gadā uzsāktas darba gaitas arī Capital Clinic veicot redzes pārbaudes, kā arī asistējot oftalmologiem un palīdzot veikt papildizmeklējumus: perimetriju, OCT u.c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *