Atskats uz LOOA valdes sēdi 19.03.2024.

2024. gada 19. martā notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

  1. Paveiktais kopš iepriekšējās valdes sēdes
  2. Jaunā LOOA mājas lapa
  3. IZM vēstule par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumiem
  4. Noteikumu projekts par ārstniecības personu kompetenci
  5. Briļļu ekspertīzes pakalpojuma piedāvāšana
  6. Dažādi

1. Paveiktais kopš iepriekšējās valdes sēdes

Aizpildīta starptautiska anketa par attālināto redzes pārbaužu veikšanu Latvijā, LOOA biedriem pārsūtīta anketa par optometristu mājvizīšu praksi Latvijā. Turpināts darbs pie LOOA 30. kongresa organizēšanas. LOOA biedriem izsūtīts optikas darbības noteikumu projekts izskatīšanai pirms lemšanas par tā nākotni kongresā. Valdes pārstāve Aija Makovska piedalījās EAOO (Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijas) “Akadēmijas stundas” tiešsaistes seminārā “Exploring the Significance of Evidence Based Practice (EBP)”.

2. Jaunā LOOA mājas lapa

Pagājušajā nedēļā darbu uzsākusi LOOA mājas lapas atjaunotā versija. Saglabāts domēns, taču lapa ieguvusi jaunu izskatu un struktūru, tā papildināta ar SSL sertifikātu. Valde diskutē par redzes aprūpes un optkas nozares notikumiem, kurus vēl noteikti vajadzētu iekļaut notikumu kalendārā. LOOA biedri arī laipni aicināti uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com nosūtīt informāciju par noderīgiem tālākizglītības pasākumiem, semināriem, apmācībām, konferencēm utt. Latvijā un ārpus tās robežām, par kurām kolēģiem būtu vērts uzzināt, un šī informācija tiks pievienota mājas lapas notikumu kalendāram.

3. IZM vēstule par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumiem

LOOA saņēma e-pasta vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas aktuālajiem jautājumiem. Vēstulē ir aicinājums ziņot IZM par gadījumiem, ja ir konstatētas problēmas Administratīvā procesa likuma D daļas piemērošanā attiecībā uz ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. LOOA Kvalifikācijas padomei tādu problēmu nav bijis.

Vēl tiek ziņots, ka 2024. gada aprīlī Eiropas Komisija plāno tiešsaistē veikt mācības par Reglamentēto profesiju datu bāzes jaunās versijas, kas turpmāk atradīsies IMI sistēmas vidē, lietošanu. Šajās apmācībās LOOA pāstāvēs Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja Evita Kassaliete.

4. Noteikumu projekts par ārstniecības personu kompetenci

2024. gada 13. martā tika saņemta vēstule no Veselības ministrijas pārstāves Daces Rogas par noteikumu projektu par ārstniecības personu kompetenci. Saskaņā ar grozījumiem Ārstniecības likumā ir nepieciešams izdot no jauna MK noteikumus par ārstniecības personu kompetenci. Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (23-TA-3092).

Ir atsūtīta saite uz noteikumu projektu un aicinājums priekšlikumu, iebildumu gadījumā, nosūtīt ziņu Veselības ministrijai līdz 26. martam.

Attiecībā uz optometristiem Veselības ministrijas ieskatā aktualitāti ir zaudējis punkts par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Optometrija” vismaz viena gada (vismaz 40 kredītpunkti) apjomā ar optometrista kvalifikāciju, jo šādā studiju programmā vairs optometristi nestudē. Taču pirms mūsdienās aktuālās profesionālā maģistra studiju programmas optometrista kvalifikāciju pēc 4 gadus ilgām bakalaura studijām varēja apgūt 1 un pēc tam 1,5 gadu ilgās profesionālajās studijās.

LOOA valde raudzīsies, lai noteikumu grozījumu rezultātā netiktu radīti nekādi sarežģījumi dažādo vēsturisko optometrijas studiju formu absolventiem.

5. Briļļu ekspertīzes pakalpojuma piedāvāšana

LOOA e-pastā tika saņemts jautājums no kādas briļļu pircējas par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu brillēm, kuras viņai rada diskomfortu. Karola Panke kā Ētikas komisijas priekšsēdētāja sagatavoja izsmeļošu atbildi no LOOA puses par iespējamajiem problēmu iemesliem un piedāvājumu veikt neatkarīgu šo briļļu ekspertīzi. Pagājušajā gadā arī LOOA saņēma kāda klienta lūgumu veikt briļļu ekspertīzi, ko kas no LOOA puses tika noorganizēta.

Abos gadījumos ekspertīzes tika veiktas bez maksas, taču rodas jautājums – vai mums nevajadzētu nozīmēt kompetentas personas no dažādiem uzņēmumiem, kas veiktu neatkarīgās ekspertīzes. Kā arī noteikt cenu par šādu pakalpojumu LOOA cenrādī.

Valde nolēma:

  • Līdz nākamajai valdes sēdei veikt tirgus situācijas izpēti, lai noskaidrotu, kāda varētu būt aptuvenā ekspertīzes cena.
  • Uzrunāt vairākus potenciālos ekspertus no dažādiem uzņēmumiem.

6. Dažādi

Saņemts un apstiprināts 1 LOOA biedra atjaunošanās un 2 jauno LOOA biedru iesniegumi, tādējādi par 3 personām papildinot asociācijas sabiedrību.

Nākamā sēde notiks 2024. gada 16. aprīlī 18:00 tiešsaistē. LOOA valdes sēdes ir atklātas, tādēļ aicinām LOOA biedrus, kas vēlas piedalīties sēdē, sūtīt ziņu uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *