Atskats uz LOOA valdes sēdi 07.05.2024.

2024. gada 7. maijā notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

 1. LOOA un Latvijas Logopēdu asociācijas kopīga starpdisciplināra konference 2024. gada augustā
 2. Optikas darbības noteikumu uzlabošanas progress
 3. Latvijas Optikāru olimpiāde
 4. Paveiktais kopš iepriekšējās valdes sēdes
 5. Dažādi

1. LOOA un Latvijas Logopēdu asociācijas kopīga starpdisciplināra konference 2024. gada augustā

Šajā valdes sēdē papildus piedalās 3 viešņas no Latvijas Logopēdu asociācijas (LLA) – tās valdes priekšsēdētāja Inese Smirnova, Sarmīte Tūbele un Mācību centra vadītāja Ieva Malinovska. LOOA valde un LLA pārstāves kopīgi apspriež plānu par kopīgas starpdisciplināras konferences organizēšanu, sadarbojoties abām asociācijām, kā arī programmu veidojot abu jomu speciālistiem saistošu. No LOOA puses programmā tiks pārstāvētas tādas tēmas kā optometristu un oftalmologu kompetences (vairāk kolēģu – logopēdu informēšanai), acu kustības un lasītprasme, miopijas progresija un optometristu rīku arsenāls tās bremzēšanā, vispārējās cilvēka pazīmēm/uzvedība, kas liecina par redzes uztveres problemātiku. Kā arī par acu veselības uzturēšanas paradumiem. Lektori šiem tematiem vēl tiks piesaistīti. Ja gadījumā kāds LOOA biedrs vēlas pieteikties lekcijas sagatavošanai, tad aicinām rakstīt ziņu uz looasociacija@gmail.com ar norādi “Kvalifikācijas padomei”.

Pieņemti lēmumi:

 • LOOA sadarbībā ar LLA 23. vai 24. augustā (atkarībā no telpu pieejamības) organizēs starpdisciplināru konferenci (tikai klātienē) 6-8 TIP apjomā.
 • Par dalības maksu visiem konferences apmeklētājiem noteikti 15 eur.
 • LOOA veido kopīgu dalības pieteikšanas formu, kuru izmantos abu asociāciju biedri. Attiecīgi reģistrēto dalībnieku skaitam no katras asociācijas tiks sadalīti ēdināšanas rēķini starp asociācijām. Apmeklētāji tiks aicināti veikt dalības maksājumu tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas, lai garantētu, ka biedriem ir priekšroka reģistrēties pār asociācijās nereģistrētām personām, ja gadījumā kļūs aktuāls telpas ietilpības ierobežojums (300 vietas).
 • Katra asociācija veiks autoratlīdzību saviem lektoriem.
 • LOOA uzņemas saskaņot ar LĀPPOS TIP piešķiršanu dalībniekiem par šīs konferences apmeklējumu.

2. Optikas darbības noteikumu uzlabošanas progress

Pirmais balsojums par optiku darbības noteikumu sākotnējo projektu notika LOOA kongresā šī gada martā. Kongresa lēmums bija noteikumus pārskatīt un uzlabot, lai pēc tam skatītu tos citā LOOA kopsapulcē. Lai šo kongresa lēmumu īstenotu, tika izplatīts aicinājums brīvprātīgi pieteikties dalībai darba grupā. Šādi nokomplektējās darba grupa sekojošā sastāvā: Oksana Jakovela no Optic Guru, Valters Pumpus no Grund-Opt, Krišjānis Zumbergs no Take A Look, Antons Stepanovs no Fielmann, Uldis Atvars no TPK grupas, optometrists Miks Puķītis, Gatis Ikaunieks no Latvijas Universitātes, Jānis Dzenis no OC Vision, Evita Kassaliete no LU Rīgas Medicīnas koledžas un Kristīne Detkova pārstāvot LOOA valdi. 12. aprīlī notika Optikas darbības noteikumu uzlabošanas darba grupas pirmā sanāksme tiešsaistē, ar mērķi iepazīties un vienoties par darba gaitu, pēc tam 26. aprīlī notika pirmā tikšanās klātienē, kurā tika uzsākts noteikumu projekta pārskatīšanas darbs. 24. maijā nozīmēta nākamā darba grupas sanāksme. Darba grupa konstruktīvi pārskata visu noteikumu tekstu punktu pēc punkta, izdiskutē jautājumus, kas rada bažas uzņēmējiem. Veidojas dialogs un tiek panākti kompromisi sakārtotākas optikas nozares un optometrijas attīstības labā.

3. Optikāru olimpiāde

  2024. gada 8. maijā LU Rīgas Medicīnas koledžā notiks pirmā Latvijas optikāru olimpiāde. Ir pieteikušies 10 dalībnieki. Olimpiādes norisei ir sagatavotas darba lapas, vērtēšanas protokols. Žūrijā ir iesaistīti: Evita Kassaliete, Kristīne Detkova, Edijs Ozols-Ozoliņš, Jolanta Laugale, Anastasija Kaļiņinano un Inta Fedotova. Evita Kassaliete ir sagatavojusi balvas, LU RMK ir sagatavojusi dalības apliecinājumus, dāvanas, uzkodas kā arī nodrošinās fotogrāfu. OC VISION atbalsta olimpiādi ar ierīcēm un darba materiāliem. Olimpiādes saistībā LOOA ir iestājušies kopumā 9 jauni biedri.

  4. Paveiktais kopš iepriekšējās valdes sēdes

  No LĀPPOS bija saņemts uzdevums ārstniecības personu profesionālajām organizācijām nosūtīt grozījumu priekšlikumus par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību. Tas arī tika paveikts, sniedzot priekšlikumu par iespēju funkcionālajiem speciālistiem kārtot vienlaicīgi gan izglītības iestādes noslēguma eksāmenu, gan sertifikācijas eksāmenu. Vēl tika sniegts priekšlikums par resertifikācijas ierobežojuma mīkstināšanu tad, ja sertifikācijas 5 gadu periodā persona nav strādājusi vismaz 3 gadus, proti, ja ārstniecības persona sertifikācijas 5 gadu periodā ir savākusi 150 TIP, taču strādājusi specialitātē šajā periodā mazāk par 3 gadiem (piemēram, sieviete atrodas 2 bērna kopšanas atvaļinājumos)ad jauna sertifikāta iegūšanai nav jākārto teorijas eksāmens (paliek spēkā prasība tikai pēc praktiskā eksāmena).

  E. Kassaliete iedalījusies IMI sistēmas apmācību kursā par starptautiskās izglītības atzīšanu (saistībā ar Kvalifikācijas padomes funkcijām). IMI sistēma pāriet uz jaunu darbības veidu. ES valstīs tiek vienādota sistēma reglamentētajām profesijām.

  Kopš iepriekšējās valdes sēdes notika viens elektroniskais balsojums no 2. līdz 3. maijam e-pastu formā. Tika apstiprināta 7 jaunu LOOA biedru iestāšanās.

  5. Dažādi

  Tiek izskatīts 1 jauna LOOA biedra iestāšanās iesniegums un tas tiek vienbalsīgi atbalstīts.

  Nākamā sēde notiks 2024. gada 11. jūnijā 18:00 tiešsaistē. LOOA valdes sēdes ir atklātas, tādēļ aicinām LOOA biedrus, kas vēlas piedalīties sēdē, sūtīt ziņu uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *