Optikāru olimpiāde 2024

Latvijas Optometristu un optiķu asociācija aizsāk jaunu aktivitāti cerībā radīt jaunu tradīciju un pulcināt Latvijas optiķus, optometrista asistentus, optikas konsultantus/pārdevējus (visus kopā īsi sauksim – optikārus), kas Latvijas optikās rūpējas par iespējami labāko redzes korekcijas līdzekļu nodrošināšanu klientiem. Tādēļ ir radīta Optikāru olimpiāde!

Optikāru olimpiādes uzdevumi ir:

  • Veicināt savstarpēju pieredzes bagātināšanu, sadarbību un komunikāciju starp profesionāļiem, studējošajiem, praktizējošiem optikāriem.
  • Pilnveidot profesionālās prasmes, apliecinot un gūstot izaicinājumus topošajiem nozares speciālistiem, gan arī esošajiem profesionāļiem.
  • Optometrista asistenta profesijas popularizēšana, profesionālās izaugsmes veicināšana un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana optikas nozarē.

Olimpiāde ar praktiskajiem uzdevumiem un atrakcijām norisināsies 2024. gada 8. maijā LU Rīgas Medicīnas koledžā. Dalībnieki – optikāri (optometrista asistenti, optiķi, optiku konsultanti/pārdevēji, optikās strādājoši LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vai Rīgas Medicīnas koledžas studenti, kas ir LOOA biedri) var pieteikties paši, vai arī var tikt izvirzīti no darba devēja vai kolēģu puses (protams, ar personas piekrišanu). Pieteikšanās, iesūtot motivācijas vēstuli un fotoportretu uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com noritēs līdz 2024. gada 1. maijam, plkst. 23:59.

Šeit pieejams Optikāru olimpiādes 2024 nolikums.

Šeit pieejama olimpiādes pieteikuma (motivācijas vēstules) veidlapa.

LOOA mīļi lūdz savus biedrus popularizēt šo notikumu, lai par to uzzinātu arī tie jūsu lieliskie optikas kolēģi, kas šobrīd nav asociācijā, jo mierīgi var paspēt iestāties, pieteikties un startēt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *