Atskats uz LOOA 30. kongresu 24.03.2024.

2024. gada 24. martā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika LOOA 30. kongress. Papildus LOOA valdes un komisiju atskaitēm par paveiktajiem darbiem pagājušajā gadā, notika 2 balsojumi:

1) Konkursa “Gada optometrists 2023” fināla balsojums, kura rezultātā par Gada optometrista titulu ieguva Zanda Ruskule.

2) Saistībā ar Optikas darbības noteikumu projektu notika kongresā klātesošo biedru balsojums par projekta tālāko virzību. Kongresa lēmums bija: Atbalstīt Optikas darbības noteikumu izveidi, taču šobrīd atgriezt noteikumu projektu darba grupai, lai veiktu labojumus. Šeit pieejams Optikas darbības noteikumu projekts. Aicinām ar tiem iepazīties tos LOOA biedrus, kas vēl nav paspējuši iedziļināties, un sūtīt savus ieteikumus LOOA valdei uz looasociacija@gmail.com.

Šeit piedāvājam iepazīties ar kongresa prezentācijām tiem biedriem, kam nebija iespējas būt klāt notikumā:

LOOA valdes atskaite par 2023. gadu

Revidenta ziņojums par 2023. gadu

Kvalifikācijas padomes atskaite par 2023. gadu

Optometristu Sertifikācijas komisijas atskaite par 2023. gadu

Ētikas komisijas atskaite par 2023. gadu

Optometrista asistenta aktualitātes_2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *